Mitä on virtsankarkailu?

Satunnainen virtsankarkailu on tyypillinen oire, josta kärsii jopa noin puolet naisista jossain vaiheessa elämäänsä. Säännöllinen virtsankarkailu lisääntyy iän myötä, mutta vaivalle on useita eri syitä. Virtsankarkailu voi aiheutua esimerkiksi sairauden, kovan treenaamisen, raskauden tai synnytyksestä johtuvan lantionpohjan lihasten heikentymisen seurauksena. Virtsankarkailu on yleistä myös miehillä.

Jos virtsankarkailu on toistuvaa tai jatkuvaa, on tärkeää tunnistaa virtsankarkailutyyppi. Virtsankarkailu voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin jotka ovat ponnistus-, pakko- ja sekamuotoinen virtsankarkailu. 

Virtsankarkailu voi olla kiusallista ja haitata normaalia elämää. Vaivan kanssa ei kannata jäädä missään nimessä yksin, sillä sitä on täysin mahdollista hoitaa turvallisesti ja lääkkeettömästi kotona.

Mitkä ovat eri virtsankarkailutyypit?

Ponnistusinkontinenssi

Ponnistusvirtsankarkailussa eli ponnistusinkontinenssissa virtsa karkaa esimerkiksi yskiessä, aivastaessa, nauraessa, juostessa tai hyppiessä. Vaiva johtuu virtsaputken sulkeutumisen heikentymisestä, jonka taustalla on virtsaputkea ympäröivien tukirakenteiden tai virtsaputken sulkijamekanismin heikkous.

Ponnistuskontenenssiin altistavat mm. elämäntavat, kuten tupakointi ja ylipaino, sekä hormonaaliset syyt, ikääntyminen, raskaus tai lantionpohjan lihasten vamma. Myös esimerkiksi kova treenaaminen voi aiheuttaa ponnistusinkontinenssin oireita.

Pakkoinkontinenssi

Pakkovirtsankarkailu eli pakkoinkontinenssi taas on tila, jossa rakkolihas supistelee, vaikka rakossa on vain vähän virtsaa. Tämä koetaan pakonomaisena virtsaamistarpeena, joka saattaa johtaa myös rakon tyhjentymiseen. Pakkovirtsankarkailua kutsutaan myös yliaktiiviseksi rakoksi,. Yliaktiivinen rakko voi liittyä toistuviin virtsatietulehduksiin, niiden jälkitauteihin tai aiempiin gynekologisiin tai virtsateiden leikkauksiin. Taustalla voi olla myös neurologinen sairaus, kuten keskushermoston sairaus tai vamma, neuropatia tai diabetes.

Pakkoinkontinenssi ei kuitenkaan välttämättä ole sairauden aiheuttama. Esimerkiksi vaihdevuosien jälkeinen estrogeenipuute pahentaa virtsankarkaamista. On myös mahdollista, että rakko on tottunut tiheään virtsaamiseen ja pakkoinkontenssi on näin ns. itseopittu. Jopa 80% ihmisistä syy virtsankarkailuun on tuntematon.

Sekamuotoinen inkontinenssi

Sekamuotoinen virtsankarkailu eli sekainkontinenssi tarkoittaa ponnistuskarkailun ja pakkoinkontenssin yhdistelmää. Virtsa karkaa siis sekä rasituksen yhteydessä, että pakonomaisesti. 

 

Miten virtsankarkailua voidaan hoitaa?

Virtsankarkailu voi olla kiusallista ja haitata normaalia elämää. Vaivan kanssa ei kannata jäädä missään nimessä yksin, sillä sitä on täysin mahdollista hoitaa. Lantionpohjan lihasharjoittelulla ja fysioterapialla on helppo hoitaa ponnistuskarkailua, ja se voi helpottaa myös muuntyyppistä virtsankarkailua. Muita hoitotapoja virtsankarkailulle ovat mm. EMS-hoito, laihduttaminen ja vakavemmissa tapauksissa lääkkeet ja leikkaukset.

Lantion alueen fysioterapeutit käyttävät lantionpohjan harjoittajia eri virtsankarkailutyyppien hoitamiseen. Laite toimii EMS-hoidon avulla, aktivoiden lantionpohjan lihaksia emätinelektrodin kautta välittyvällä hellävaraisella stimulaatiolla. Stimulaatio harjoittaa lantionpohjan lihaksia tehokkaasti ja auttaa käyttäjää saamaan nämä lihakset hallintaansa.

Lantionpohjan harjoittajan avulla lantionpohjan lihasten jumppa on erittäin tehokasta ja nopeaa, eikä käyttäjän tarvitse itse aktiivisesti jännitellä lihaksia.

Valikoimassamme on 5 erilaista lantionpohjan harjoittajaa.

Lue lisää lantionpohjan harjoittajistamme täältä >>

Ota selvää, mikä lantionpohjan harjoittajista sopii sinulle parhaiten >>

 

Lähteet:
www.kaypahoito.fi
www.terveyskirjasto.fi
www.terveyskyla.fi